05:53 Stockholm 8.8 °C
Just nu pågår 58 vägarbeten.
Örbyleden/Skönsmovägen
Vägarbete
Skönsmovägen från Örbyleden/Skönsmovägen till Skönsmovägen/Iggesundsvägen båda riktningarna
Schaktarbete. Vägen avstängd.
Preliminär sluttid: 2022-05-27 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete. Vägen avstängd.
525
Saltskog
Vägarbete
Väg 525 från Trafikplats Saltskog V (142) till Pilkrog i riktning mot Vagnhärad
Dikningsarbete längs sträckan dagligen kl 07.00-16.00. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Dikningsarbete längs sträckan dagligen kl 07.00-16.00. Begränsad framkomlighet.
Vägarbete
Tellusborgsvägen vid Mikrofonvägen, i båda riktningar.
Ombyggnation av övergångsställe och refuger. Tellusborgsvägen stängs av mot Mikrofonvägen i samband med arbetet. Omledning för fordonstrafik sker via Mikrofonvägen - Telefonvägen - Svandammsplan.
Preliminär sluttid: 2022-06-10 00:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av övergångsställe och refuger. Tellusborgsvägen stängs av mot Mikrofonvägen i samband med arbetet. Omledning för fordonstrafik sker via Mikrofonvägen - Telefonvägen - Svandammsplan.
Nacka
Hörnvägen
Vägarbete
Hörnvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Natt mot tisdag 3 maj byter arbetsområdet på Värmdövägen, i höjd med Lillängen, sida - från norra sidan till södra sidan. Detta innebär sidbyte för dig som går eller cyklar. Värmdövägen är fortsatt öppen för biltrafik med ett körfält i vardera körriktning. In- och utfarten till Hörnvägen stängs under cirka en månad av för biltrafik till/från rondellen Vikdalsvägen/Värmdövägen. Läs mer via: https://www.nacka.se/nyheter-start/2022/04/sidbyte-for-dig-som-gar-eller-cyklar-pa-varmdovagen/
Preliminär sluttid: 2022-05-24 23:59
Mer info & Karta
Natt mot tisdag 3 maj byter arbetsområdet på Värmdövägen, i höjd med Lillängen, sida - från norra sidan till södra sidan. Detta innebär sidbyte för dig som går eller cyklar. Värmdövägen är fortsatt öppen för biltrafik med ett körfält i vardera körriktning. In- och utfarten till Hörnvägen stängs under cirka en månad av för biltrafik till/från rondellen Vikdalsvägen/Värmdövägen. Läs mer via: https://www.nacka.se/nyheter-start/2022/04/sidbyte-for-dig-som-gar-eller-cyklar-pa-varmdovagen/
Stockholm
Västerbron
Vägarbete
Västerbronedfarten i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Breddning av gång- och cykelbanor på Västerbron. Ett körfält avstängt i båda riktningar och infart till Pålsundsbacken från Söder Mälarstrand avstängd.
Preliminär sluttid: 2022-08-16 00:00
Mer info & Karta
Breddning av gång- och cykelbanor på Västerbron. Ett körfält avstängt i båda riktningar och infart till Pålsundsbacken från Söder Mälarstrand avstängd.
Stockholm
Grimstagatan
Vägarbete
Grimstagatan mellan Bergslagsplan och Kanaans Väg i Stockholm kommun
Dikesarbete. Vägen avstängd.
Preliminär sluttid: 2022-06-03 16:00
Mer info & Karta
Dikesarbete. Vägen avstängd.
Stockholm
Vägarbete
Sundbybergskopplet i Stockholms stad i Stockholms län.
Påfart Sundbybergskopplet södergående avstängd p.g.a byggnation av tvärbanan, Kistabanan.
Preliminär sluttid: 2022-07-14 00:00
Mer info & Karta
Påfart Sundbybergskopplet södergående avstängd p.g.a byggnation av tvärbanan, Kistabanan.
Ytterbyvägen
Vägarbete
Ytterbyvägen i Täby kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Asfaltering samt breddning av gångbana längs med Ytterbyvägen. I samband med detta utförs byta av belysning.
Preliminär sluttid: 2022-05-25 13:53
Mer info & Karta
Asfaltering samt breddning av gångbana längs med Ytterbyvägen. I samband med detta utförs byta av belysning.
Skvaltans
Vägarbete
Skvaltans Väg, mellan Vikdalsvägen och Koralvägen
Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår. Ett körfält i riktning mot Fyrbåksrondellen är avstängt. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/tunnelbana-till-nacka/
Preliminär sluttid: 2023-03-15 00:00
Mer info & Karta
Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår. Ett körfält i riktning mot Fyrbåksrondellen är avstängt. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/tunnelbana-till-nacka/
Stockholm
Vägarbete
Sankt Göransgatan i Stockholms stad i Stockholms län, i båda riktningar.
Kellgrensgatan/Sankt Göransgatan stängs av kortare perioder för sprängning månd- torsd kl 10 och 14. Fredagar kl 10.
Preliminär sluttid: 2022-06-05 00:00
Mer info & Karta
Kellgrensgatan/Sankt Göransgatan stängs av kortare perioder för sprängning månd- torsd kl 10 och 14. Fredagar kl 10.
Stockholm
Rödbodgatan
Vägarbete
Rödbodgatan mellan Tegelbacken och Herkulesgatan i Stockholm kommun
Preliminär sluttid: 2024-12-31 16:00
Mer info & Karta
Stockholm
Klaratunneln
Vägarbete
Herkulesgatan mellan Klaratunneln och Drottninggatan, i båda riktningar.
Schakt för byte av tätskikt. Väg avstängd
Preliminär sluttid: 2022-10-31 00:00
Mer info & Karta
Schakt för byte av tätskikt. Väg avstängd
Bällstavägen
Vägarbete
Bällstavägen mellan Tappvägen och Gamla Bromstensvägen, i riktning mot Islandstorget.
Tunnelbygge på västra sidan av bron över Ulvsundavägen. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-11-16 00:00
Mer info & Karta
Tunnelbygge på västra sidan av bron över Ulvsundavägen. Ett körfält avstängt.
Stockholm
Liljeholmsbron
Vägarbete
Liljeholmsbron i Stockholms stad i Stockholms län.
Arbete med gång- och cykelbana. Höger körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-08-30 08:00
Mer info & Karta
Arbete med gång- och cykelbana. Höger körfält avstängt.
Vägarbete
Solnavägen vid Centralvägen, i båda riktningar.
Flera arbeten pågår på Solnavägen pågår som påverkar framkomligheten. Körfält stängs av i etapper men ett körfält kommer alltid att vara öppet i varje körriktning. På vissa sträckor sänks hastigheten till 30 km/h.
Preliminär sluttid: 2026-01-03 10:51
Mer info & Karta
Flera arbeten pågår på Solnavägen pågår som påverkar framkomligheten. Körfält stängs av i etapper men ett körfält kommer alltid att vara öppet i varje körriktning. På vissa sträckor sänks hastigheten till 30 km/h.
Värmdövägen,
Vägarbete
Värmdövägen, mellan Vikdalsvägen och Lillängsvägen
Natt mot tisdag 3 maj byter arbetsområdet på Värmdövägen, i höjd med Lillängen, sida - från norra sidan till södra sidan. Detta innebär sidbyte för dig som går eller cyklar. Värmdövägen är fortsatt öppen för biltrafik med ett körfält i vardera körriktning. Läs mer via: https://www.nacka.se/nyheter-start/2022/04/sidbyte-for-dig-som-gar-eller-cyklar-pa-varmdovagen/
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Natt mot tisdag 3 maj byter arbetsområdet på Värmdövägen, i höjd med Lillängen, sida - från norra sidan till södra sidan. Detta innebär sidbyte för dig som går eller cyklar. Värmdövägen är fortsatt öppen för biltrafik med ett körfält i vardera körriktning. Läs mer via: https://www.nacka.se/nyheter-start/2022/04/sidbyte-for-dig-som-gar-eller-cyklar-pa-varmdovagen/
Stockholm
Vägarbete
Väg i Stockholms stad i Stockholms län.
Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation av Slussen. För mer information se projektets hemsida vaxer.stockholm/slussen
Preliminär sluttid: 2024-12-31 16:00
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation av Slussen. För mer information se projektets hemsida vaxer.stockholm/slussen
Stockholm
Vägarbete
Väg i Stockholms stad i Stockholms län.
Skattegårdsvägen avstängd för all trafik mellan Bergslagsvägen och Vinstavägen
Preliminär sluttid: 2023-05-01 00:00
Mer info & Karta
Skattegårdsvägen avstängd för all trafik mellan Bergslagsvägen och Vinstavägen
E 4
Hölö
Vägarbete
E 4 vid Trafikplats Hölö (139), i båda riktningar.
Broarbete.
Preliminär sluttid: 2022-05-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete.
E4 E20
Essingeleden
Vägarbete
E4 avfart från E4/E20 (Tpl Tomteboda) till Ekelundsvägen (Cpl Ingenting) i Solna kommun
Trafiken omledd och endast ett körfält från rondellen ut på Essingeleden
Preliminär sluttid: 2022-05-31 00:00
Mer info & Karta
Trafiken omledd och endast ett körfält från rondellen ut på Essingeleden
E20
Albanotunneln / Norra Länken
mot Stockholm
Vägarbete
E18.20 vid Infart Albanotunneln i riktning mot Stockholm
Preliminär sluttid: Idag kl 05:00
Mer info & Karta
E18
Norrtäljevägen
mot Norrtälje
Vägarbete
E18 från Trafikplats Roslags Näsby (182) till Trafikplats Hägernäs (184) i riktning mot Norrtälje
Ledningsarbete
Preliminär sluttid: Idag kl 03:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete
77
Löt
Vägarbete
Väg 77 från Löt till Alhamra båda riktningarna
Ledningsarbete
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete
222
Vägarbete
Väg 222 på Stavsnäsvägen mellan Ålstäket och Malmavägen, i båda riktningar.
Ett körfält avstängt. Trafiken regleras med vakter eller trafikljus.
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Ett körfält avstängt. Trafiken regleras med vakter eller trafikljus.
222
Värmdöleden
Vägarbete
Väg 222 på Värmdöleden mellan Trafikplats Skuru och Skurubron, i båda riktningar.
Avstängningar i samband med bygge av nya Skurubron.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 00:00
Mer info & Karta
Avstängningar i samband med bygge av nya Skurubron.
226
Huddingevägen
Vägarbete
Väg 226 från Huddingevägen/Lännavägen till Huddingevägen/Rågsvedsvägen båda riktningarna
Arbete med gång- och cykelbanor.
Preliminär sluttid: 2022-05-27 05:00
Mer info & Karta
Arbete med gång- och cykelbanor.
261
Vägarbete
Väg 261 på Ekerövägen vid Tappströmsbron, i båda riktningar.
Broarbete, vägen avsmalnad
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, vägen avsmalnad
261
Lindötunneln
mot Stockholm
Vägarbete
Väg 261 från Lindötunneln till Nockebybron i riktning mot Stockholm
Växelvis trafik
Preliminär sluttid: 2022-05-31 16:00
Mer info & Karta
Växelvis trafik
261
Tappströmsbron
Vägarbete
Väg 261 från Tappströmsbron till Nockebybron båda riktningarna
Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid.
Preliminär sluttid: 2025-03-15 16:00
Mer info & Karta
Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid.
263
Vägarbete
Väg 263 vid Varpsundet, i båda riktningar.
Lednings/telearb. Rasering av luftledning. Trafiken dirigeras med vakter. Kortare stopp förekommer.
Preliminär sluttid: 2022-05-24 06:00
Mer info & Karta
Lednings/telearb. Rasering av luftledning. Trafiken dirigeras med vakter. Kortare stopp förekommer.
263
Vägarbete
Väg 263 vid Varpsundet, i båda riktningar.
Arbete vid busshållsplats. Trafikdirigering med flerfärgssignal.
Preliminär sluttid: 2022-05-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete vid busshållsplats. Trafikdirigering med flerfärgssignal.
264
Vägarbete
Väg 264 vid Angarnsvägen, i båda riktningar.
Breddning av väg
Preliminär sluttid: 2022-05-31 16:00
Mer info & Karta
Breddning av väg
275
Vägarbete
Väg 275 på Bergslagsvägen vid Ängbyplan, i båda riktningar.
Schaktningsarbete. Ett körfält öppet In och utfart från Färjestadsvägen och Vultejusvägen avstängd.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Schaktningsarbete. Ett körfält öppet In och utfart från Färjestadsvägen och Vultejusvägen avstängd.
275
Vägarbete
Väg 275 på Bergslagsvägen mellan Vinstavägen och Bergslagsplan, i båda riktningar.
Arbete med förbifart Stockholm.. Båda utfarterna från väg 275 Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen är avstängda
Preliminär sluttid: 2023-10-31 00:00
Mer info & Karta
Arbete med förbifart Stockholm.. Båda utfarterna från väg 275 Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen är avstängda
Stockholm
Roslagsvägen
Vägarbete
Väg 276 på Roslagsvägen mellan Gunboda och Roslagskulla, i båda riktningar.
Ledningsarbete, rasering av ledning och stolpar.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete, rasering av ledning och stolpar.
279
Flygplatsinfarten
Vägarbete
Väg 279 från Flygplatsinfarten till Ulvsundavägen/Norrbyvägen i riktning mot Ulvsundaplan
Arbete med gång- och cykelbanor. Begränsad framkomlighet då man tar en del av körbanan. Höger körfält tillåten fordonsbredd 3.5m och vänster körfält 3m
Preliminär sluttid: 2022-07-11 16:00
Mer info & Karta
Arbete med gång- och cykelbanor. Begränsad framkomlighet då man tar en del av körbanan. Höger körfält tillåten fordonsbredd 3.5m och vänster körfält 3m
528
Torö
Vägarbete
Väg 528 från Torö till Norsbol båda riktningarna
Avetablering av tillfällig bro samt återställning av ytor. Trafiken regleras med trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Avetablering av tillfällig bro samt återställning av ytor. Trafiken regleras med trafiksignal.
531
Vägarbete
Väg 531 mellan Idala och Håga, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
541
Ekolsunds
Vägarbete
Väg 541 från Ekolsunds gård till Ekolsunds järnvägsstation båda riktningarna
Beskärning av träd längs allén.Tar delvis höger körfält. Skyddsbil på plats.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Beskärning av träd längs allén.Tar delvis höger körfält. Skyddsbil på plats.
542
Vägarbete
Väg 542 i Stockholms län, i båda riktningar.
Lednings/telearb.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearb.
545
Nynäsvägen
Vägarbete
Väg 545 på Gamla väg 73 mellan Landfjärden och Häringe, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-05-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
545
Nynäsvägen
Vägarbete
Väg 545 på Gamla väg 73 mellan Landfjärden och Häringe, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-05-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
Vägarbete
Väg 545, Gamla Nynäsvägen från Trafikplats Överfors till Häringe båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-05-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
545
Nynäsvägen
Vägarbete
Väg 545 på Gamla väg 73 mellan Trafikplats Överfors och Själv, i båda riktningar.
Arbete i befintlig kanalisation och brunnar.
Preliminär sluttid: 2022-05-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete i befintlig kanalisation och brunnar.
545
Nynäsvägen
Vägarbete
Väg 545 på Gamla väg 73 mellan Landfjärden och Häringe, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-05-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
560
Vägarbete
Väg 560 i Stockholms län, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-09-01 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
642
Vägarbete
Väg 642 på Lagnövägen vid Skevik, i riktning mot Lagnö brygga.
Ledningsarbete samt förberedning inför gång- och cykelbana.
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete samt förberedning inför gång- och cykelbana.
642
Skevik
Vägarbete
Väg 642 från Skevik till Lagnö brygga båda riktningarna
Schaktarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler
678
Höganäs
Vägarbete
Väg 678 från Höganäs brygga till Tynningö brygga båda riktningarna
Bygge av trottoar. Färjkön flyttad ca 60m och regleras med hjälp av ljussignal.
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Bygge av trottoar. Färjkön flyttad ca 60m och regleras med hjälp av ljussignal.
807
Beläggningsarbete
Väg 807 mellan Parklund och Karlskär, i båda riktningar.
Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen. Risk för stenskott.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen. Risk för stenskott.
816
Vägarbete
Väg 816 vid Lilla Stenby, i båda riktningar.
Underhållsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-06-12 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete.
950
Vägarbete
Väg 950 i Stockholms län, i båda riktningar.
Kabelarbete
Preliminär sluttid: 2022-05-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete
1014
Vägarbete
Väg 1014 i Stockholms län, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
1015
Vägarbete
Väg 1015 i Stockholms län, i båda riktningar.
Dikesrensning
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Dikesrensning
1016
Vägarbete
Väg 1016 i Stockholms län, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
1052
Vägarbete
Väg 1052 i Uppsala län, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
1060
Edebybro
Vägarbete
Väg 1060 från Edebybro till Stenby båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-06-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
1082
Vägarbete
Väg 1082 i Stockholms län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2022-07-29 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark
Källa: Trafikverket/Trafik24.se

Trafikinformation
Stockholm

Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2022 © Trafik24.se