06:59 Stockholm N/A °C
Just nu pågår 31 vägarbeten.
1060
Edebybro
Vägarbete
Väg 1060 från Edebybro till Stenby båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
Stockholm
Vägarbete
Oxtorgsgatan i Stockholms stad i Stockholms län.
Byggetablering vilket medöfr att det på sträckan Oxtorget-Regeringsgatan endast blir tillåtet att köra mot Regeringsgatan.
Preliminär sluttid: 2025-12-31 00:00
Mer info & Karta
Byggetablering vilket medöfr att det på sträckan Oxtorget-Regeringsgatan endast blir tillåtet att köra mot Regeringsgatan.
876
Vägarbete
Väg 876 i Södermanlands län, i båda riktningar.
Bron över Klövasundet är avstängd på grund av skador. Vägen öppnas igen när den nya bron är på plats.
Preliminär sluttid: 2024-12-01 16:00
Mer info & Karta
Bron över Klövasundet är avstängd på grund av skador. Vägen öppnas igen när den nya bron är på plats.
Värmdövägen
Vägarbete
Värmdövägen från Cpl Duvnäsvägen till Trafikplats Skuru båda riktningarna
Begränsad höjd vid viadukten på värmdövägen.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Begränsad höjd vid viadukten på värmdövägen.
Stockholm
Dianavägen
Vägarbete
Dianavägen mellan Nimrodsgatan och Rådjursstigen/Artemisgatan i Stockholm kommun
Markarbete. Vägen avstängd.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Markarbete. Vägen avstängd.
768
Vägarbete
Väg 768 i Södermanlands län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2023-03-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
Nacka
Vägarbete
Vikdalsvägen/Skvaltans väg/Griffelvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår. Nya resvägar för alla trafikslag. Var uppmärksam på skyltning och nya färdvägar i området. Läs mer via: https://nyatunnelbanan.se/sv/nacka/centrala-nacka/
Preliminär sluttid: 2025-12-12 07:54
Mer info & Karta
Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår. Nya resvägar för alla trafikslag. Var uppmärksam på skyltning och nya färdvägar i området. Läs mer via: https://nyatunnelbanan.se/sv/nacka/centrala-nacka/
Stockholm
Vägarbete
Malmtorgsgatan i Stockholms stad i Stockholms län.
Arbete med fjärrvärme. Malmtorgsgatan mellan Jakobsgatan och Gustav Adolfs Torg är avstängd
Preliminär sluttid: 2023-03-31 00:00
Mer info & Karta
Arbete med fjärrvärme. Malmtorgsgatan mellan Jakobsgatan och Gustav Adolfs Torg är avstängd
815
Svanhagen
Vägarbete
Väg 815 från Svanhagen till Eriksberg båda riktningarna
Arbete med ny gång- och cykelbana. Trafiken regleras med trafikljus
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med ny gång- och cykelbana. Trafiken regleras med trafikljus
Nacka
Skönviksvägen/Jarlabergsvägen
Vägarbete
Skönviksvägen/Jarlabergsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under kortare stunder. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/tunnelbana-till-nacka/
Preliminär sluttid: 2023-12-31 00:00
Mer info & Karta
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under kortare stunder. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/tunnelbana-till-nacka/
Nacka
Värmdövägen/Alphyddevägen
Vägarbete
Värmdövägen/Alphyddevägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Förberedande arbeten inför tunnelbanans kommande arbeten med byggnation av biljetthall och rulltrappsschakt. Spänning kan förekomma klockan 10, 12, 14. Trafik stoppas tillfälligt med vakter. Läs mer via: https://nyatunnelbanan.se/sv/avisering/trafikomlaggning-infart-alphyddevagen-fran-9-juni/
Preliminär sluttid: 2023-12-31 23:59
Mer info & Karta
Förberedande arbeten inför tunnelbanans kommande arbeten med byggnation av biljetthall och rulltrappsschakt. Spänning kan förekomma klockan 10, 12, 14. Trafik stoppas tillfälligt med vakter. Läs mer via: https://nyatunnelbanan.se/sv/avisering/trafikomlaggning-infart-alphyddevagen-fran-9-juni/
Skvaltans
Vägarbete
Skvaltans Väg, mellan Vikdalsvägen och Koralvägen
Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/tunnelbana-till-nacka/
Preliminär sluttid: 2023-12-31 00:00
Mer info & Karta
Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/tunnelbana-till-nacka/
Vägarbete
Solnavägen vid Centralvägen, i båda riktningar.
Flera arbeten pågår på Solnavägen som påverkar framkomligheten. Körfält stängs av i etapper men ett körfält kommer alltid att vara öppet i varje körriktning. På vissa sträckor sänks hastigheten till 30 km/h.
Preliminär sluttid: 2026-01-03 10:51
Mer info & Karta
Flera arbeten pågår på Solnavägen som påverkar framkomligheten. Körfält stängs av i etapper men ett körfält kommer alltid att vara öppet i varje körriktning. På vissa sträckor sänks hastigheten till 30 km/h.
Stockholm
Vägarbete
Väg i Stockholms stad i Stockholms län.
Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation av Slussen. För mer information se projektets hemsida: vaxer.stockholm/slussen
Preliminär sluttid: 2024-12-31 16:00
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation av Slussen. För mer information se projektets hemsida: vaxer.stockholm/slussen
Stockholm
Hägerstensvägen
Vägarbete
Hägerstensvägen mellan E4 (Essingeleden) och Kilabergsvägen i Stockholm kommun
Breddning av gång- och cykelbana längs med Hägerstensvägen. Ett körfält avstängt mot Liljeholmen från Kilabergsvägen.
Preliminär sluttid: 2023-04-15 16:00
Mer info & Karta
Breddning av gång- och cykelbana längs med Hägerstensvägen. Ett körfält avstängt mot Liljeholmen från Kilabergsvägen.
222
Vägarbete
Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Ålstäket, i riktning mot Stavsnäs.
Ombyggnation av busshållplats
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av busshållplats
261
Lindötunneln
Vägarbete
Väg 261 från Lindötunneln till Ekerövägen/Kantongatan båda riktningarna
Omledning av trafik för anläggande av nya Ekerövägen.
Preliminär sluttid: 2023-11-30 16:00
Mer info & Karta
Omledning av trafik för anläggande av nya Ekerövägen.
261
Vägarbete
Väg 261 på Ekerövägen vid Tappströmsbron, i båda riktningar.
Broarbete, vägen avsmalnad.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, vägen avsmalnad.
261
Tappströmsbron
Vägarbete
Väg 261 från Tappströmsbron till Nockebybron båda riktningarna
Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid
Preliminär sluttid: 2025-03-15 16:00
Mer info & Karta
Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid
268
Sprängningsarbete
Väg 268 på Stockholmsvägen vid Sursta, i båda riktningar.
Sprängningsarbete i korsning Väsbyvägen
Preliminär sluttid: 2023-02-13 16:00
Mer info & Karta
Sprängningsarbete i korsning Väsbyvägen
273
Vägarbete
Väg 273 på Almungevägen vid Trosta, i riktning mot Spånga.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2023-02-25 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
274
Säby
Vägarbete
Väg 274 från Säby till Kungsgatan/Eriksövägen båda riktningarna
Ombyggnad av korsningen 274 och väg 1003 till en ny rondell.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnad av korsningen 274 och väg 1003 till en ny rondell.
275
Vägarbete
Väg 275 vid Bergslagsvägen/Årevägen båda riktningarna
Arbete i rondellen. Begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2023-02-24 16:00
Mer info & Karta
Arbete i rondellen. Begränsad framkomlighet.
275
Bergslagsvägen/Bällstavägen
Vägarbete
Väg 275 från Bergslagsvägen/Bällstavägen till Bergslagsvägen/Råckstavägen i riktning mot Hjulstakorset
Arbete med fjärrvärme.
Preliminär sluttid: 2023-04-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med fjärrvärme.
275
Vägarbete
Väg 275 på Bergslagsvägen mellan Vinstavägen och Bergslagsplan, i båda riktningar.
Arbete med förbifart Stockholm. Utfarterna från Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen är avstängda.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 00:00
Mer info & Karta
Arbete med förbifart Stockholm. Utfarterna från Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen är avstängda.
814
Vägarbete
Väg 814 vid Svanhagen, i båda riktningar.
Byggnation av cirkulationsplats.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats.
825
Drottningholm
Vägarbete
Väg 825 från Drottningholm till Lovö Kyrka båda riktningarna
Anläggning av ny väg.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Anläggning av ny väg.
980
Vannesta
Vägarbete
Väg 980 från Vannesta till Stallarholmen båda riktningarna
Broarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler.
1052
Vägarbete
Väg 1052 i Uppsala län, i båda riktningar.
Ledningsarbete. Ett körfält avstäng, regleras med skyddsbil och vakter
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Ett körfält avstäng, regleras med skyddsbil och vakter
1060
Källbro
Vägarbete
Väg 1060 från Källbro till Falebro N båda riktningarna
Lagning av akut vattenläcka. 1 körfält avstängt. Trafiken styrs av Trafiksignaler
Preliminär sluttid: 2023-02-17 16:00
Mer info & Karta
Lagning av akut vattenläcka. 1 körfält avstängt. Trafiken styrs av Trafiksignaler
1060
Vägarbete
Väg 1060 i Uppsala län.
Arbete med fastighet. Barriär uppställda i vägkant
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med fastighet. Barriär uppställda i vägkant
Källa: Trafikverket/Trafik24.se

Trafikinformation
Stockholm

Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2023 © Trafik24.se