03:34 Stockholm N/A °C
Just nu pågår 54 vägarbeten.
853
Vägarbete
Väg 853 i Södermanlands län, i båda riktningar.
Byte av spårväxlar. Plankorsning på Ekvägen avstängd
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byte av spårväxlar. Plankorsning på Ekvägen avstängd
Stockholm
Centralbron
Vägarbete
Vasabron från Vasabron/Riddarhusgränd till Strömsborg i riktning mot Tegelbacken
Akut vattenläcka. Begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: Idag kl 08:00
Mer info & Karta
Akut vattenläcka. Begränsad framkomlighet
807
Ölsta
Beläggningsarbete
Väg 807 från Ölsta till Parklund båda riktningarna
Beläggningsarbete, vägen är avstängd.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Beläggningsarbete, vägen är avstängd.
Nacka
Lillängsvägen
Vägarbete
Lillängsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Lillängsvägen avstängd för fordon mellan Värmdövägen och Fjällstigen Gående och cyklister kan passera.
Preliminär sluttid: 2022-09-27 23:59
Mer info & Karta
Lillängsvägen avstängd för fordon mellan Värmdövägen och Fjällstigen Gående och cyklister kan passera.
Nacka
Lillängsvägen
Vägarbete
Lillängsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Lillängsvägen avstängd för fordon mellan Värmdövägen och Fjällstigen Gående och cyklister kan passera.
Preliminär sluttid: 2022-09-27 23:59
Mer info & Karta
Lillängsvägen avstängd för fordon mellan Värmdövägen och Fjällstigen Gående och cyklister kan passera.
Nacka
Griffellvägen
Vägarbete
Griffellvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas korta stunder.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas korta stunder.
Nacka
Griffellvägen
Vägarbete
Griffellvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under korta stunder.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under korta stunder.
Nacka
Skönviksvägen/Jarlabergsvägen
Vägarbete
Skönviksvägen/Jarlabergsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under kortare stunder.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under kortare stunder.
Nacka
Skönviksvägen/Jarlabergsvägen
Vägarbete
Skönviksvägen/Jarlabergsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under kortare stunder.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Utbyggnad av Tunnelbana. Sprängning kan förekomma klockan 10 och 14. All trafik stoppas under kortare stunder.
Stockholm
Västerbron
Vägarbete
Västerbron från Västerbron/Smedsudden till Västerbroplan båda riktningarna
Arbeten pågår med nya cykelbanorna vid södra och norra änden av Västerbron.
Preliminär sluttid: 2022-12-16 16:00
Mer info & Karta
Arbeten pågår med nya cykelbanorna vid södra och norra änden av Västerbron.
Stockholm
Västerbron
Vägarbete
Pålsundsbacken mellan Söder Mälarstrand och Långholmsgatan/Västerbron i Stockholm kommun
Pålsundsbacken avstängd riktning mot västerbron på grund av arbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-16 16:00
Mer info & Karta
Pålsundsbacken avstängd riktning mot västerbron på grund av arbete.
Regeringsgatan
Vägarbete
Regeringsgatan mellan Hamngatan och Mäster Samuelsgatan, i båda riktningar.
Ombyggnation av fastighet. Ett körfält öppet i båda riktningar på Mäster Samuelsgatan.
Preliminär sluttid: 2026-12-31 00:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av fastighet. Ett körfält öppet i båda riktningar på Mäster Samuelsgatan.
Nacka
Utövägen
Vägarbete
Utövägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Utövägens förlängning avstängd. Trafik leds om via Kanholmsvägen.
Preliminär sluttid: 2023-02-01 00:00
Mer info & Karta
Utövägens förlängning avstängd. Trafik leds om via Kanholmsvägen.
Nacka
Utövägen
Vägarbete
Utövägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Utövägens förlängning avstängd. Trafik leds om via Kanholmsvägen.
Preliminär sluttid: 2023-02-01 00:00
Mer info & Karta
Utövägens förlängning avstängd. Trafik leds om via Kanholmsvägen.
Nacka
Värmdövägen/Alphyddevägen
Vägarbete
Värmdövägen/Alphyddevägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Förberedande arbeten inför tunnelbanans kommande arbeten med byggnation av biljetthall och rulltrappsschakt. Värmdövägen flyttad i sidled. Spänning kan förekomma klockan 10, 12, 14. Trafik stoppas tillfälligt med vakter. Läs mer via: https://nyatunnelbanan.se/sv/avisering/trafikomlaggning-infart-alphyddevagen-fran-9-juni/
Preliminär sluttid: 2023-08-18 23:59
Mer info & Karta
Förberedande arbeten inför tunnelbanans kommande arbeten med byggnation av biljetthall och rulltrappsschakt. Värmdövägen flyttad i sidled. Spänning kan förekomma klockan 10, 12, 14. Trafik stoppas tillfälligt med vakter. Läs mer via: https://nyatunnelbanan.se/sv/avisering/trafikomlaggning-infart-alphyddevagen-fran-9-juni/
Bredängsvägen
Vägarbete
Bredängsvägen mellan Lilla Sällskapets Väg och Slättgårdsvägen, i båda riktningar.
Bredängsvägen avstängd p.g.a. ledningsarbeten.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 00:00
Mer info & Karta
Bredängsvägen avstängd p.g.a. ledningsarbeten.
Skvaltans
Vägarbete
Skvaltans Väg, mellan Vikdalsvägen och Koralvägen
Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår. Ett körfält i riktning mot Fyrbåksrondellen är avstängt. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/tunnelbana-till-nacka/
Preliminär sluttid: 2023-03-15 00:00
Mer info & Karta
Arbeten med att iordningställa tunnelbanans arbetsområde pågår. Ett körfält i riktning mot Fyrbåksrondellen är avstängt. Läs mer via: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/tunnelbana-till-nacka/
Stockholm
Rödbodgatan
Vägarbete
Rödbodgatan mellan Tegelbacken och Herkulesgatan i Stockholm kommun
Schakt för byte av tätskikt. Väg avstängd.
Preliminär sluttid: 2024-12-31 16:00
Mer info & Karta
Schakt för byte av tätskikt. Väg avstängd.
Stockholm
Klaratunneln
Vägarbete
Herkulesgatan mellan Klaratunneln och Drottninggatan, i båda riktningar.
Schakt för byte av tätskikt. Väg avstängd.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 00:00
Mer info & Karta
Schakt för byte av tätskikt. Väg avstängd.
Stockholm
Liljeholmsbron
Vägarbete
Södertäljevägen vid Liljeholmsbron båda riktningarna
Arbete med gång- och cykelbana. Två körfält öppna i båda riktningarna.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 23:59
Mer info & Karta
Arbete med gång- och cykelbana. Två körfält öppna i båda riktningarna.
Bällstavägen
Vägarbete
Bällstavägen mellan Tappvägen och Gamla Bromstensvägen, i riktning mot Islandstorget.
Tunnelbygge på västra sidan av bron över Ulvsundavägen. Ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2022-11-16 00:00
Mer info & Karta
Tunnelbygge på västra sidan av bron över Ulvsundavägen. Ett körfält avstängt.
Vägarbete
Solnavägen vid Centralvägen, i båda riktningar.
Flera arbeten pågår på Solnavägen som påverkar framkomligheten. Körfält stängs av i etapper men ett körfält kommer alltid att vara öppet i varje körriktning. På vissa sträckor sänks hastigheten till 30 km/h.
Preliminär sluttid: 2026-01-03 10:51
Mer info & Karta
Flera arbeten pågår på Solnavägen som påverkar framkomligheten. Körfält stängs av i etapper men ett körfält kommer alltid att vara öppet i varje körriktning. På vissa sträckor sänks hastigheten till 30 km/h.
Värmdövägen,
Vägarbete
Värmdövägen, mellan Vikdalsvägen och Lillängsvägen
Värmdövägen öppen för biltrafik med ett körfält i vardera körriktning. Vänstersväng in mot Lillängsvägen och Järla Östra skolväg förbjuden. Gående och cyklister hänvisas till norra sidan av Värmdövägen. Läs mer via: https://www.nacka.se/nyheter-start/2022/04/sidbyte-for-dig-som-gar-eller-cyklar-pa-varmdovagen/
Preliminär sluttid: 2022-12-31 00:00
Mer info & Karta
Värmdövägen öppen för biltrafik med ett körfält i vardera körriktning. Vänstersväng in mot Lillängsvägen och Järla Östra skolväg förbjuden. Gående och cyklister hänvisas till norra sidan av Värmdövägen. Läs mer via: https://www.nacka.se/nyheter-start/2022/04/sidbyte-for-dig-som-gar-eller-cyklar-pa-varmdovagen/
Stockholm
Vägarbete
Väg i Stockholms stad i Stockholms län.
Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation av Slussen. För mer information se projektets hemsida vaxer.stockholm/slussen
Preliminär sluttid: 2024-12-31 16:00
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation av Slussen. För mer information se projektets hemsida vaxer.stockholm/slussen
Stockholm
Vägarbete
Väg i Stockholms stad i Stockholms län.
Skattegårdsvägen avstängd för all trafik mellan Bergslagsvägen och Vinstavägen
Preliminär sluttid: 2023-05-01 00:00
Mer info & Karta
Skattegårdsvägen avstängd för all trafik mellan Bergslagsvägen och Vinstavägen
E4 E20
Södertäljevägen
mot Södertälje
Vägarbete
E4 vid Trafikplats Nyboda (155) i riktning mot Södertälje
Brofogsarbete. Tre körfält avstängda
Preliminär sluttid: Idag kl 05:00
Mer info & Karta
Brofogsarbete. Tre körfält avstängda
E20
Vägarbete
E 20 på Södertäljevägen vid Trafikplats Kungens Kurva (151), i båda riktningar.
Broarbete.
Preliminär sluttid: 2022-10-09 16:00
Mer info & Karta
Broarbete.
E18
Norrtäljevägen
mot Stockholm
Vägarbete
E18 från Trafikplats Hägernäs (184) till Trafikplats Viggbyholm (183) i riktning mot Stockholm
Underhållsarbete.
Preliminär sluttid: Idag kl 05:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete.
E18
Enköpingsvägen
mot Stockholm
Vägarbete
E18 från Trafikplats Kungsängen (151) till Trafikplats Stäket (152) i riktning mot Stockholm
Broarbete, barriär uppställd på vägrenen. Körfälten är flyttade i sidled.
Preliminär sluttid: 2022-12-02 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, barriär uppställd på vägrenen. Körfälten är flyttade i sidled.
75
Björktunneln / Södra Länken
Underhållsarbete
Södra Länken från Infart Björktunneln till Björktunneln i riktning mot Gullmarsplan
Preliminär sluttid: Idag kl 05:00
Mer info & Karta
222
Vägarbete
Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Strömma kanal, i båda riktningar.
Bygge av ny busshållplats. Trafikljus reglerar trafiken
Preliminär sluttid: 2022-11-29 16:00
Mer info & Karta
Bygge av ny busshållplats. Trafikljus reglerar trafiken
257
Vägarbete
Väg 257 på Södertäljevägen vid Åbyplan, i riktning mot Västerhaninge.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-10-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
261
Vägarbete
Väg 261 på Ekerövägen vid Tappströmsbron, i båda riktningar.
Broarbete, vägen avsmalnad.
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Broarbete, vägen avsmalnad.
261
Tappströmsbron
Vägarbete
Väg 261 från Tappströmsbron till Nockebybron båda riktningarna
Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid.
Preliminär sluttid: 2025-03-15 16:00
Mer info & Karta
Arbete med E4 förbifart Stockholm. Flera arbeten pågår på Ekerövägen som påverkar framkomligheten och kan orsaka kö främst under rusningstid.
263
Vägarbete
Väg 263 vid Eriksundsbron, i båda riktningar.
Etablering av infarter inför byggnation av ny bro.
Preliminär sluttid: 2024-01-31 23:00
Mer info & Karta
Etablering av infarter inför byggnation av ny bro.
269
Bro
Vägarbete
Väg 269 från Trafikplats Bro (148) till Albylund båda riktningarna
Renovering av bro.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Renovering av bro.
274
Vägarbete
Väg 274 på Vaxholmsvägen vid Engarn, i båda riktningar.
Ombyggnad av korsningen 274 och väg 1003 till en ny rondell.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnad av korsningen 274 och väg 1003 till en ny rondell.
275
Vägarbete
Väg 275 på Bergslagsvägen mellan Vinstavägen och Bergslagsplan, i båda riktningar.
Arbete med förbifart Stockholm.. Båda utfarterna från väg 275 Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen är avstängda
Preliminär sluttid: 2023-10-31 00:00
Mer info & Karta
Arbete med förbifart Stockholm.. Båda utfarterna från väg 275 Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen är avstängda
278
Vägarbete
Väg 278 på Furusundsvägen vid Humlö, i båda riktningar.
Längsgående schakt. Reglering med trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2022-09-28 16:00
Mer info & Karta
Längsgående schakt. Reglering med trafiksignaler.
282
Vägarbete
Väg 282 vid Funbo, i båda riktningar.
Arbete med busshållsplatser.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med busshållsplatser.
506
Visbohammar
Vägarbete
Väg 506 från Visbohammar till Sundby båda riktningarna
Växelvis trafik pga renovering av järnvägsbro.
Preliminär sluttid: 2022-11-04 16:00
Mer info & Karta
Växelvis trafik pga renovering av järnvägsbro.
518
Vägarbete
Väg 518 vid Almnäs, i båda riktningar.
Underhållsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete.
539
Ösmo
Vägarbete
Väg 539 från Trafikplats Ösmo till Himmelsö båda riktningarna
Anläggning av ny cirkulationsplats. Tillfällig väg förbi arbetsområdet.
Preliminär sluttid: 2022-10-28 16:00
Mer info & Karta
Anläggning av ny cirkulationsplats. Tillfällig väg förbi arbetsområdet.
542
Sorunda
Vägarbete
Väg 542 från Sorunda till Uvängen båda riktningarna
Ombyggnation av busshållplats. Trafiken leds med trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av busshållplats. Trafiken leds med trafiksignal.
642
Skevik
Vägarbete
Väg 642 från Skevik till Lagnö brygga båda riktningarna
Schaktarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete. Trafiken regleras med trafiksignaler.
646
Vägarbete
Väg 646 på Ingarövägen vid Återvall, i riktning mot Eknäs brygga.
Anslutning av ny infart till Säby Säteri.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Anslutning av ny infart till Säby Säteri.
800
Malmviksrondellen
Vägarbete
Väg 800 från Cirkulationsplats Malmviksrondellen till Skå Kyrka båda riktningarna
Förberedelse inför kommande arbete, bland annat breddning av väg.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Förberedelse inför kommande arbete, bland annat breddning av väg.
814
Svanhagen
Vägarbete
Väg 814 från Svanhagen till Stenhamra båda riktningarna
Etableringsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Etableringsarbete.
950
Frösunda
Vägarbete
Väg 950 från Frösunda Kyrka till Torsholma båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-09-27 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
950
Vägarbete
Väg 950 i Stockholms län, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2022-12-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
950
Vägarbete
Väg 950 vid Granby i riktning mot Almunge
Anläggning av gång- och cykelbana samt brunnsarbete
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Anläggning av gång- och cykelbana samt brunnsarbete
990
Vägarbete
Väg 990 i Stockholms län, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
1052
Moralund
Vägarbete
Väg 1052 från Moralund till Morstena båda riktningarna
Ledningsarbete. Ett körfält förbi arbetsplatsen.
Preliminär sluttid: 2022-11-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Ett körfält förbi arbetsplatsen.
1060
Vägarbete
Väg 1060 i Uppsala län, i båda riktningar.
Fasta arb.platser Byggställning vid sidan av väg för montage av solcell på fastighet. Arbetet planeras att ta två dagar av den ansökta perioden.
Preliminär sluttid: 2022-09-30 16:00
Mer info & Karta
Fasta arb.platser Byggställning vid sidan av väg för montage av solcell på fastighet. Arbetet planeras att ta två dagar av den ansökta perioden.
Källa: Trafikverket/Trafik24.se

Trafikinformation
Stockholm

Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2022 © Trafik24.se