17:57 - Pop och Rock
348
Lunne
Vägarbete
Reparation av vattenkäcka i Solberg. Risk för begränsad framkomlighet.
Väg 348 från Lunne till Gafselsjön båda riktningarna
1 Körfält blockerade
Preliminär sluttid: Imorgon kl 16:00
Mer info & Karta
Väg 348 från Lunne till Gafselsjön båda riktningarna
1 Körfält blockerade
1044
Vägarbete
Förarbete inför kommande bärgning i höjd med Holmsjöbäcken. Begränsad framkomlighet råder på platsen.
Väg 1044 vid Holmsjöbäcken båda riktningarna
1 Körfält blockerade
Preliminär sluttid: Imorgon kl 16:00
Mer info & Karta
Väg 1044 vid Holmsjöbäcken båda riktningarna
1 Körfält blockerade
786
Vägarbete
Drift/underhåll Spårstabilisering
Väg 786 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
1 Körfält blockerade
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Väg 786 i Västernorrlands län, i båda riktningar.
1 Körfält blockerade
Trafik24.se får du all trafik
uppdaterat varje minut dygnet runt
2022 © Trafik24.se [2022/12/31]