13:42 - NYHETERsto
812
Bräckeliden
08:06 Vägarbete
Provtagningsarbete. Skyddsfordon på vägbanan.
Väg 812 Bräckeliden till Solhem båda riktningarna
1 Körfält blockerade
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Väg 812 Bräckeliden till Solhem båda riktningarna
1 Körfält blockerade
1960
Vägarbete
Lednings/telearbete
Väg 1960 Tpl Nödinge N till Tpl Nol båda riktningarna
Preliminär sluttid: 2023-05-27 16:00
Mer info & Karta
Väg 1960 Tpl Nödinge N till Tpl Nol båda riktningarna
2023 © Trafik24.se [2023/12/31]