14:54 - NYHETERsto
753
Torebo
Vägarbete
Väg 753 från Torebo till Kungsviken båda riktningarna
Lednings/telearbete
1 Körfält blockerade
Preliminär sluttid: 2022-01-31 16:00
Mer info & Karta
Väg 753 från Torebo till Kungsviken båda riktningarna
Lednings/telearbete
1 Körfält blockerade
När det händer i trafiken så får du det senaste här.
Uppdaterat dygnet runt