17:34 - NYHETERsto
161
Ulseröd
11:30 Vägarbete
Ledningsarbete.
Väg 161 från Ulseröd till Färjeläge Finnsbo båda riktningarna
1 Körfält blockerade
Preliminär sluttid: 2022-12-16 16:00
Mer info & Karta
Väg 161 från Ulseröd till Färjeläge Finnsbo båda riktningarna
1 Körfält blockerade
832
Herrestad
09:00 Vägarbete
Räckesarbete. Trafik i rondell regleras med vakter vilket påverkar trafiken i alla riktningar.
Väg 832 från Herrestad till Hogstorpsmotet (97) båda riktningarna
Preliminär sluttid: 2025-08-31 16:00
Mer info & Karta
Väg 832 från Herrestad till Hogstorpsmotet (97) båda riktningarna
Trafik24.se får du all trafik
uppdaterat varje minut dygnet runt
2022 © Trafik24.se [2022/12/31]