07:58 - GO FM - Göteborg
Just nu inga olyckor eller andra akuta hinder inrapporterat i området.
1 nytt vägarbete har startat.
527
07:00 Vägarbete
Väg 527 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Schaktarbete intill vägen.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Schaktarbete intill vägen.
2023 © Trafik24.se [2061/09/12]