04:38 - GO FM - Göteborg
Just nu inga olyckor eller andra akuta hinder inrapporterat.
När det händer i trafiken så får du det senaste här varje minut dygnet runt
2022 © Trafik24.se [2061/09/12]