17:36 Skåne Län
Just nu pågår 32 vägarbeten.
1729
Grevie
Vägarbete (5)
Väg 1729 från Grevie Kyrka till Krogstorp båda riktningarna
Vägen stängs för genomfartstrafik på grund av ledningsarbete norr om Grevie. (5)
Preliminär sluttid: 2023-12-08 16:00
Mer info & Karta
Vägen stängs för genomfartstrafik på grund av ledningsarbete norr om Grevie.
530
Vägarbete (5)
Väg 530 i Skåne län, i båda riktningar.
Vägen avstängd. Ledningsarbete väster om Tygelsjö. (5)
Preliminär sluttid: 2023-12-18 16:00
Mer info & Karta
Vägen avstängd. Ledningsarbete väster om Tygelsjö.
662
Markie
Vägarbete (5)
Väg 662 från Markie skola till Ränneholm båda riktningarna
Vägen avstängd på grund av ledningsarbete väster om Anderslöv. (5)
Preliminär sluttid: 2023-12-08 16:00
Mer info & Karta
Vägen avstängd på grund av ledningsarbete väster om Anderslöv.
1001
Vägarbete (5)
Väg 1001 i Skåne län, i båda riktningar.
Reparation av vägslänt i höjd med Kåseberga. (5)
Preliminär sluttid: 2023-12-08 16:00
Mer info & Karta
Reparation av vägslänt i höjd med Kåseberga.
115
Vägarbete (4)
Väg 115 vid Båstad, i båda riktningar.
Ledningsarbete på Köpmansgatan. Trafiken regleras med trafikljus förbi arbetsplatsen. (4)
Preliminär sluttid: 2023-12-20 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete på Köpmansgatan. Trafiken regleras med trafikljus förbi arbetsplatsen.
119
Broby
Vägarbete (5)
Väg 119 från Broby V till Broby bibliotek båda riktningarna
Vägen avstängd. Kabelarbete i Broby. (5)
Preliminär sluttid: 2024-01-07 16:00
Mer info & Karta
Vägen avstängd. Kabelarbete i Broby.
100
Beläggningsarbete (4)
Väg 100 mellan Falsterbokanalen och Höllviken, i båda riktningar.
Korta stopp kan förekomma. Beläggningsarbete vid ombyggnation av busshållplats i höjd med Höllviken. (4)
Preliminär sluttid: 2024-01-31 16:00
Mer info & Karta
Korta stopp kan förekomma. Beläggningsarbete vid ombyggnation av busshållplats i höjd med Höllviken.
2040
Färlöv
Vägarbete (5)
Väg 2040 från Färlöv till N Strö V båda riktningarna
Vägen avstängd. Underhållsarbete norr om Färlöv. (5)
Preliminär sluttid: 2024-08-31 23:59
Mer info & Karta
Vägen avstängd. Underhållsarbete norr om Färlöv.
896
Bomhög
Vägarbete (5)
Väg 896 från Bomhög till Hjärup båda riktningarna
Byggnation av cirkulationsplats i höjd med Hjärup. (5)
Preliminär sluttid: 2024-02-01 23:59
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats i höjd med Hjärup.
1264
Vidarpshus
Vägarbete (5)
Väg 1264 från Vidarpshus till Damstorp båda riktningarna
Underhållsarbete i höjd med Dammstorp. Vägen avstängd 12 november mellan klockan 08:00-15:00. (5)
Preliminär sluttid: 2025-09-30 23:59
Mer info & Karta
Underhållsarbete i höjd med Dammstorp. Vägen avstängd 12 november mellan klockan 08:00-15:00.
Vägarbete (4)
vid Burlövs kommun
Ombyggnation trafikplats Alnarp (4)
Preliminär sluttid: 2024-01-31 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation trafikplats Alnarp
E22
Osbyholm
mot Lund
Vägarbete (4)
E 22 vid Trafikplats Osbyholm (28), i riktning mot Lund.
Broarbete i höjd med Osbyholm. (4)
Preliminär sluttid: 2023-12-15 16:00
Mer info & Karta
Broarbete i höjd med Osbyholm.
E22
Gualöv
Vägarbete (5)
E 22 mellan Trafikplats Gualöv (43) och Bäckaskogs Slott, i riktning mot Kristianstad.
Motorvägsutbyggnad. Västergående trafik leds förbi via nybyggd parallellväg mellan Gualöv och Bäckaskog. (5)
Preliminär sluttid: 2024-01-09 16:00
Mer info & Karta
Motorvägsutbyggnad. Västergående trafik leds förbi via nybyggd parallellväg mellan Gualöv och Bäckaskog.
E22
Kristianstad - Karlskrona
Vägarbete (5)
E22 från Trafikplats Vilan (38) till Trafikplats Hammar (40) båda riktningarna
Ett körfält avstängt. Broarbete mellan trafikplats Vilan och Kristianstad. (5)
Preliminär sluttid: 2025-08-15 16:00
Mer info & Karta
Ett körfält avstängt. Broarbete mellan trafikplats Vilan och Kristianstad.
E22
Karlskrona - Kristianstad
Söderut
Vägarbete (4)
E22 från Bäckaskog till Fjälkinge Ö / Jarls fure i riktning mot Trelleborg
Begränsad framkomlighet på grund av vägarbete i höjd med Bäckaskog slott. (4)
Preliminär sluttid: 2024-05-31 16:00
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet på grund av vägarbete i höjd med Bäckaskog slott.
Vägarbete (4)
vid Lomma kommun
Byte av belysningsarmatur öster om Lomma. (4)
Preliminär sluttid: 2025-08-31 23:59
Mer info & Karta
Byte av belysningsarmatur öster om Lomma.
106
Vägarbete (4)
Väg 106 vid Kågeröd, i båda riktningar.
Ledningsarbete i höjd med Möllarp. (4)
Preliminär sluttid: 2024-03-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i höjd med Möllarp.
108
Vägarbete (4)
Väg 108 vid Södervidinge, i båda riktningar.
Kabelarbete i mark norr om Kävlinge. (4)
Preliminär sluttid: 2024-04-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark norr om Kävlinge.
108
Vägarbete (4)
Väg 108 vid Ask, i båda riktningar.
Trafik regleras med trafiksignal på grund av kabelarbete söder om Röstånga. (4)
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Trafik regleras med trafiksignal på grund av kabelarbete söder om Röstånga.
115
Vägarbete (4)
Väg 115 vid Båstad, i båda riktningar.
Trafiken regleras med trafikljus. Ledningsarbete i Båstad. (4)
Preliminär sluttid: 2023-12-20 16:00
Mer info & Karta
Trafiken regleras med trafikljus. Ledningsarbete i Båstad.
116
Vägarbete (4)
Väg 116 vid Näsum, i båda riktningar.
Broarbete i höjd med Näsum. (4)
Preliminär sluttid: 2024-03-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete i höjd med Näsum.
119
Vägarbete (4)
Väg 119 vid Broby, i båda riktningar.
Ledningsarbete i Broby. (4)
Preliminär sluttid: 2024-01-31 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i Broby.
755
Vägarbete (4)
Väg 755 i Skåne län.
Ledningsarbete i Dalaled. (4)
Preliminär sluttid: 2023-12-15 23:59
Mer info & Karta
Ledningsarbete i Dalaled.
1210
Vägarbete (4)
Väg 1210 i Skåne län, i båda riktningar.
Ledningsarbete mellan Duveke och Möllarp. (4)
Preliminär sluttid: 2024-03-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete mellan Duveke och Möllarp.
1212
Vägarbete (4)
Väg 1212 i Skåne län, i båda riktningar.
Ledningsarbete i höjd med Kågeröd. (4)
Preliminär sluttid: 2024-03-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete i höjd med Kågeröd.
1741
Hummelslövsstrand
Vägarbete (4)
Väg 1741 från Cirkulationsplats Hummelslövsstrand till Länsgr. Hallands/Skåne län båda riktningarna
Underhållsarbete öster om Båstad. (4)
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Underhållsarbete öster om Båstad.
1784
Vägarbete (4)
Väg 1784 i Skåne län, i båda riktningar.
Ledningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus förbi arbetsplatsen. (4)
Preliminär sluttid: 2023-12-08 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus förbi arbetsplatsen.
1869
Vägarbete (4)
Väg 1869 i Skåne län, i båda riktningar.
Ledningsarbete norr om Perstorp (4)
Preliminär sluttid: 2023-12-08 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete norr om Perstorp
2051
Vägarbete (4)
Väg 2051 i Skåne län, i båda riktningar.
Broarbete i Näsum. (4)
Preliminär sluttid: 2024-03-31 23:59
Mer info & Karta
Broarbete i Näsum.
2082
Vägarbete (4)
Väg 2082 i Skåne län, i båda riktningar.
Broarbete i Näsum. (4)
Preliminär sluttid: 2024-03-31 23:59
Mer info & Karta
Broarbete i Näsum.
2088
Vägarbete (4)
Väg 2088 i Skåne län, i båda riktningar.
Broarbete söder om Näsum. (4)
Preliminär sluttid: 2024-03-31 23:59
Mer info & Karta
Broarbete söder om Näsum.
2088
Vägarbete (4)
Väg 2088 i Skåne län, i båda riktningar.
Broarbete i höjd med Näsum. (4)
Preliminär sluttid: 2024-03-31 16:00
Mer info & Karta
Broarbete i höjd med Näsum.
Källa: Trafikverket/Trafik24.se

Trafikinformation
Skåne Län
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
trafikradion med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2006 - 2023 © Trafikradion