06:13 Göteborg -2.0 °C
Just nu pågår 67 vägarbeten.
E20
Alingsåsleden
Vägarbete
E20 av-/påfart från Gamlestadsvägen/Stockholmsgatan (Cpl Ånäsmotet S) till E20 i Göteborg kommun
Byggnation av bullerskydd. Påfarten mot Stockholm avstängd.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av bullerskydd. Påfarten mot Stockholm avstängd.
Göteborg
Aschebergsgatan
Vägarbete
Aschebergsgatan mellan Föreningsgatan och Amund Grefwegatan i Göteborg kommun
Kabelarbeten.
Preliminär sluttid: 2023-02-10 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbeten.
Göteborg
Göteborg
Vägarbete
Exportgatan nära Importgatan i Göteborg kommun
VA-schakt
Preliminär sluttid: 2023-02-10 17:00
Mer info & Karta
VA-schakt
Göteborg
Göteborg
Vägarbete
Rosenlundsplatsen nära Rosenlundsgatan i Göteborg kommun
ROS 02-011AW - Rosenlund "normalt" läge
Preliminär sluttid: 2023-08-31 18:00
Mer info & Karta
ROS 02-011AW - Rosenlund "normalt" läge
554
Hindås
Vägarbete
Väg 554 Ryamotet till Stockagärde båda riktningarna
Lednings/telearbete. Skyddsfordon kan förekomma på vägen.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 00:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Skyddsfordon kan förekomma på vägen.
527
Hällingsjö
Vägarbete
Väg 527 från Hällingsjö till Björketorps kyrka båda riktningarna
Byggnation av gång- och cykelbana. Trafikljusreglerad.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av gång- och cykelbana. Trafikljusreglerad.
Göteborg
Emigrantvägen
Vägarbete
Emigrantvägen mellan Skeppsbron och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Arbetsområde MHK - Halvön.
Preliminär sluttid: 2025-10-31 17:00
Mer info & Karta
Arbetsområde MHK - Halvön.
E 6
Tingstadstunneln
Vägarbete
Avfart från E6 (Tingstadstunneln) till Tpl Brunnsbomotet i Göteborg kommun
Renovering Tingstadstunneln. Avfart mot Brunnsbomotet avstängd.
Preliminär sluttid: 2023-10-23 12:00
Mer info & Karta
Renovering Tingstadstunneln. Avfart mot Brunnsbomotet avstängd.
927
Stegatorp
Vägarbete
Väg 927 Stegatorp till Hanhals holme båda riktningarna
VA-arbete
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
VA-arbete
927
Stegatorp
Vägarbete
Väg 927 från Stegatorp till Hanhals holme båda riktningarna
Vatten- och avlopps-sanering i området kring Hanhalsholme.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Vatten- och avlopps-sanering i området kring Hanhalsholme.
Vägarbete
Aminogatan vid Söderleden, i båda riktningar.
Arbete med fjärrvärmeledningar. Trafiken styrs med tillfälliga trafiksignaler.
Preliminär sluttid: 2023-04-16 16:00
Mer info & Karta
Arbete med fjärrvärmeledningar. Trafiken styrs med tillfälliga trafiksignaler.
Göteborg
Järntorgsgatan
Vägarbete
Järntorgsgatan till Järntorgsgatan/Pusterviksbron mellan Olof Palmes Plats och Stora Badhusgatan i Göteborg kommun
Byggtrafik till och från Sverigehuset.
Preliminär sluttid: 2023-02-15 17:00
Mer info & Karta
Byggtrafik till och från Sverigehuset.
Mölndal
Vägarbete
Forsebron i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Nybyggnation av bro. Omledning via Rygatan. Tillfällig gång- och cykelbro finns. Ersättningsbuss trafikerar Kvarnby-området till Mölndals station.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Nybyggnation av bro. Omledning via Rygatan. Tillfällig gång- och cykelbro finns. Ersättningsbuss trafikerar Kvarnby-området till Mölndals station.
956
Ekenäs
Vägarbete
Väg 956 från Ekenäs till Sandbäck båda riktningarna
Brobyggnation vid Stockaån. Följ orange vägvisning.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Brobyggnation vid Stockaån. Följ orange vägvisning.
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete
Väg 565 från Björlandavägen till Lexby Östergård båda riktningarna
Ombyggnation av Björlandavägen. Trafiken regleras med trafiksignaler mellan kl. 15.00 - 18.00.
Preliminär sluttid: 2024-06-30 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av Björlandavägen. Trafiken regleras med trafiksignaler mellan kl. 15.00 - 18.00.
Mölndal
Vägarbete
Mölndals bro i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete
Väg 565 från Swedenborgsplatsen till Lexby Östergård båda riktningarna
Byggnation av Björlandamotet.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av Björlandamotet.
Norrleden
Vägarbete
Norrleden från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Breddning av Hisingsleden samt byggnation av nytt mot.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Breddning av Hisingsleden samt byggnation av nytt mot.
Göteborg
Centralenområdet
Vägarbete
Centralenområdet i Göteborgs kommun.
Arbete med Västlänken.
Preliminär sluttid: 2024-01-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med Västlänken.
norrgående
Norrut
Vägarbete
E20 avfart mot E6 norrgående i riktning mot Oslo
Avfarten mot E6 norrgående från E20. Kakeltunneln är avstängd.
Preliminär sluttid: 2023-11-01 16:00
Mer info & Karta
Avfarten mot E6 norrgående från E20. Kakeltunneln är avstängd.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
E6.21 Brunnsbomotet södergående, 0.910 till Brunnsbomotet södergående, 0.910 båda riktningarna
Påfarten från Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo är avstängd
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Påfarten från Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo är avstängd
Göteborg
Korsvägen
Sprängningsarbete
Korsvägen i Göteborgs kommun
Varje vardag stoppas trafiken runt Korsvägen i cirka 10 minuter mellan klockan 10:00 - 10:30 samt 12:30 - 13:00. Undvik köer genom att välja annan väg.
Preliminär sluttid: 2023-04-01 16:00
Mer info & Karta
Varje vardag stoppas trafiken runt Korsvägen i cirka 10 minuter mellan klockan 10:00 - 10:30 samt 12:30 - 13:00. Undvik köer genom att välja annan väg.
Göteborg
Säterigatan
Vägarbete
Säterigatan mellan Nordviksgatan och Västra Eriksbergsgatan i Göteborg kommun
Säterigatan är avstängd.
Preliminär sluttid: 2023-05-31 18:00
Mer info & Karta
Säterigatan är avstängd.
Göteborg
Masthamnsgatan
Vägarbete
Masthamnsgatan mellan Nordhemsgatan och Järnvågsgatan i Göteborg kommun
Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt.
Preliminär sluttid: 2023-02-13 15:00
Mer info & Karta
Byggnation av fastigheter, ett körfält avstängt.
Göteborg
Göteborg
Vägarbete
Korsvägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. .
Preliminär sluttid: 2024-08-30 16:00
Mer info & Karta
Det är mycket begränsad framkomlighet vid Korsvägen. .
40
Borås - Ulricehamn
Österut
Vägarbete
Väg 40 från Landvettermotet (75) till Dalsjöforsmotet (90) i riktning mot Jönköping
Generellt drift och underhållsarbete
Preliminär sluttid: 2023-03-31 23:00
Mer info & Karta
Generellt drift och underhållsarbete
E6/E45
Marieholmstunneln
Vägarbete
E6.21 från Brunnsbomotet till Ringömotet Ö i riktning mot Marieholmstunneln
Akut räckesarbete. Ett körfält avstängt nattetid.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Akut räckesarbete. Ett körfält avstängt nattetid.
Lundbyleden
Vägarbete
Lundbyleden vid Leråkersmotet, båda riktningarna i Västra Götalands län
Inhägnad av befintlig arbetsplats.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Inhägnad av befintlig arbetsplats.
till
Vägarbete
Norrleden från Vikansmotet N till Östergärde båda riktningarna
Trafiken leds om på en tillfällig väg vid sidan av ordinarie väg. I övrigt ingen påverkan.
Preliminär sluttid: 2023-04-30 16:00
Mer info & Karta
Trafiken leds om på en tillfällig väg vid sidan av ordinarie väg. I övrigt ingen påverkan.
E 6
Kungälvsleden
Vägarbete
E6 från Olskroksmotet (74) till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna
Arbete med ny järnvägsbro över E6 mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet. Begränsad framkomlighet vissa helger från fredagar klockan 19:00 till måndagar klockan 05:00.
Preliminär sluttid: 2023-07-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med ny järnvägsbro över E6 mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet. Begränsad framkomlighet vissa helger från fredagar klockan 19:00 till måndagar klockan 05:00.
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Byggnation av Björlandamotet.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av Björlandamotet.
E 6
Tingstadstunneln
Vägarbete
E6 vid Tingstadstunneln båda riktningarna
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln
Preliminär sluttid: 2023-10-31 23:59
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete
E6.21 Brunnsbomotet till Ringömotet
Tunnelrenovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg
Preliminär sluttid: 2023-10-23 16:00
Mer info & Karta
Tunnelrenovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg
E6 E20
Kungsbackaleden
Vägarbete
E6 av-/påfart från Redbergsvägen (Cpl Olskroksmotet) till E6 (Tpl Olskroksmotet) i Göteborg kommun
Arbete vid påfart Olskroken. Påfarten endast för kollektivtrafik.
Preliminär sluttid: 2023-08-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete vid påfart Olskroken. Påfarten endast för kollektivtrafik.
Norrleden
Vägarbete
Norrleden från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Förberedande arbeten för Faunapassage. Begränsad framkomlighet i båda riktningar. Arbetet bedrivs endast måndag - fredag kl 19-05. Ingen påverkan på trafiken övrig tid
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Förberedande arbeten för Faunapassage. Begränsad framkomlighet i båda riktningar. Arbetet bedrivs endast måndag - fredag kl 19-05. Ingen påverkan på trafiken övrig tid
Göteborg
Hisingsleden
Vägarbete
E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Ombyggnation av väg.
Preliminär sluttid: 2024-05-15 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation av väg.
Norrleden
Sprängningsarbete
Norrleden från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna
Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen.
Preliminär sluttid: 2023-06-16 16:00
Mer info & Karta
Sprängningsarbete som kräver korta stopp av trafiken på Hisingsleden mellan Gustaf Larssons Väg och Björlandavägen.
E6 E20
Kungsbackaleden
Vägarbete
E6 från Lackarebäcksmotet (68) till Kallebäcksmotet (70) båda riktningarna
Betongbarriär längs med Västlänkprojektet i Kallebäck.
Preliminär sluttid: 2023-10-01 16:00
Mer info & Karta
Betongbarriär längs med Västlänkprojektet i Kallebäck.
E20
Alingsåsleden
Vägarbete
E20 från Olskroksmotet (74) till Trafikplats Ånäsmotet (75) båda riktningarna
Servicefickan avstängd mellan Ånäsmotet och Olskroksmotet.
Preliminär sluttid: 2023-10-21 16:00
Mer info & Karta
Servicefickan avstängd mellan Ånäsmotet och Olskroksmotet.
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
Vägarbete
E45 från Falutorgsmotet till Gullbergstunneln i riktning mot Järntorget
Lagar räckesskada. Påfarten från Falutorget mot Karlstad är avstängd. Skyddsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 13:00
Mer info & Karta
Lagar räckesskada. Påfarten från Falutorget mot Karlstad är avstängd. Skyddsfordon på vägbanan.
E45
Gullbergstunneln / Götaleden
Vägarbete
E45 Gullbergstunneln östra mynning till Gullbergsmotet båda riktningarna
Byggnation av byggväg mellan Gullbergsmotet och Falutorget.
Preliminär sluttid: 2023-10-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av byggväg mellan Gullbergsmotet och Falutorget.
156
Hällingsjö - Skene
Vägarbete
Väg 156 Hjorttorp till Buagärde båda riktningarna
Arbete med barriärer
Preliminär sluttid: 2023-05-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med barriärer
156
Hällingsjö - Skene
Vägarbete
Väg 156 Hjorttorp till Buagärde båda riktningarna
Förberedande skyltarbete
Preliminär sluttid: 2023-07-30 16:00
Mer info & Karta
Förberedande skyltarbete
E20
Alingsås
Vägarbete
Väg 180 från Götaplan Alingsås till Kungsgatan Alingsås båda riktningarna
Ledningsarbete. Ett körfält i varje riktning är avstängt med betongbarriär. Risk för köbildning.
Preliminär sluttid: 2023-04-08 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Ett körfält i varje riktning är avstängt med betongbarriär. Risk för köbildning.
190
Gråbo - Sollebrunn
Vägarbete
Väg 190 från Björboholm till Brogården båda riktningarna
Byggnation av tillfällig anslutningsväg till etablering för vatten och avlopp i området.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av tillfällig anslutningsväg till etablering för vatten och avlopp i området.
524
Bråtared
Vägarbete
Väg 524 Bråtared till Grandalen båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Separering av Trafikverkets belysning från kommunens. Ny centraler och jordkabel grävs ner.
Preliminär sluttid: 2024-04-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Separering av Trafikverkets belysning från kommunens. Ny centraler och jordkabel grävs ner.
527
Rävlanda
Vägarbete
Väg 527 Rävlanda till Forsa båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Separering av vägbelysning. Ny jordkabel grävs ner och nya centraler monteras.
Preliminär sluttid: 2024-04-30 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Separering av vägbelysning. Ny jordkabel grävs ner och nya centraler monteras.
546
Flygplatsmotet
Vägarbete
Väg 546 Flygplatsmotet till Dansered båda riktningarna
Byggnation av ny infart till fastighet.
Preliminär sluttid: 2023-03-17 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny infart till fastighet.
554
Hindåsvägen
Vägarbete
Väg 554 från Varpholmen till Bollebygds kyrka båda riktningarna
Varning för byggtrafik.
Preliminär sluttid: 2023-07-01 00:00
Mer info & Karta
Varning för byggtrafik.
Göteborg
Sörredsvägen
Vägarbete
Väg 564 Lexby Östergård till Sörrredsmotet båda riktningarna
Sörred GC
Preliminär sluttid: 2023-03-17 17:00
Mer info & Karta
Sörred GC
Göteborg
Sörredsvägen
Vägarbete
Väg 564 Lexby Östergård till Sörrredsmotet båda riktningarna
Gasschakt längs GC
Preliminär sluttid: 2023-02-24 17:00
Mer info & Karta
Gasschakt längs GC
Göteborg
Sörredsvägen
Vägarbete
Väg 564 Lexby Östergård till Sörrredsmotet båda riktningarna
Gasschakt längs GC
Preliminär sluttid: 2023-03-17 17:00
Mer info & Karta
Gasschakt längs GC
Göteborg
Sörredsvägen
Vägarbete
Väg 564 Lexby Östergård till Sörrredsmotet båda riktningarna
Byggnation av busshållplats till Björlandamotet.
Preliminär sluttid: 2023-12-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av busshållplats till Björlandamotet.
Göteborg
Björlandavägen
Vägarbete
Väg 565 Lexby Östergård till Skrabro båda riktningarna
Breddning av Björlandavägen. Trafiken leds förbi på tillfällig väg.
Preliminär sluttid: 2023-03-15 16:00
Mer info & Karta
Breddning av Björlandavägen. Trafiken leds förbi på tillfällig väg.
570
Kornhallsvägen
Vägarbete
Väg 570 Gunnesby bro till Kornhall båda riktningarna
Ombyggnation och nybyggnation av busslägen. Ett körfält öppet för trafik.
Preliminär sluttid: 2023-02-10 16:00
Mer info & Karta
Ombyggnation och nybyggnation av busslägen. Ett körfält öppet för trafik.
571
Lillhagsvägen
Vägarbete
Väg 571 Minelundsvägen till S:t Jörgens park båda riktningarna
Arbete vid korsning Lillhagsvägen.
Preliminär sluttid: 2023-04-28 18:00
Mer info & Karta
Arbete vid korsning Lillhagsvägen.
572
Finlandsvägen
Vägarbete
Väg 572 Finlandsvägen till S:t Jörgens park båda riktningarna
Broarbeten
Preliminär sluttid: 2023-03-31 18:00
Mer info & Karta
Broarbeten
574
Litteraturgatan
Vägarbete
Väg 574 Brunnsbomotet till Litteraturgatan båda riktningarna
Brunnsarbete - schakt
Preliminär sluttid: 2023-03-15 17:00
Mer info & Karta
Brunnsarbete - schakt
626
Romelanda
Vägarbete
Väg 626 från Romelanda kyrka till Romelanda båda riktningarna
Byggnation av ny in- och utfart. Trafiken leds förbi växelvis med tillfällig trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny in- och utfart. Trafiken leds förbi växelvis med tillfällig trafiksignal.
Stenungsund
Ucklumsvägen
Vägarbete
Väg 649 från Stenungsundsmotet (91) till Grössbacke båda riktningarna
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: Idag kl 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
934
Stormhult
Vägarbete
Väg 934 från Stormhult till Länsgr. Hallands/Västra Götalands län vid Övre Ögärdet båda riktningarna
Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark.
956
Ekenäs
Vägarbete
Väg 956 från Ekenäs till Kyrkobyn båda riktningarna
Arbete med längsgående barriär. Trafikljusreglerad
Preliminär sluttid: 2023-06-30 16:00
Mer info & Karta
Arbete med längsgående barriär. Trafikljusreglerad
1619
Vägarbete
Väg 1619 i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Ledningsarbete.
Preliminär sluttid: 2023-02-28 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete.
1757
Grönkullen
Vägarbete
Väg 1757 från Grönkullen till Sandared V båda riktningarna
Byggnation av gång- och cykelbana samt busshållplats. Trafiken regleras med trafikljus.
Preliminär sluttid: 2023-03-31 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av gång- och cykelbana samt busshållplats. Trafiken regleras med trafikljus.
1939
Tollestorpsvägen
Vägarbete
Väg 1939 från Tollestorpsvägen till St Lundby kyrka båda riktningarna
Byggnation av cirkulationsplats.
Preliminär sluttid: 2023-05-22 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av cirkulationsplats.
1955
Sjövik
Vägarbete
Väg 1955 Sjövik till Östad båda riktningarna
Lednings/telearbete. Framgrävning och arbete i optokabelbrunn
Preliminär sluttid: 2023-02-25 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Framgrävning och arbete i optokabelbrunn
1955
Sjövik
Vägarbete
Väg 1955 Sjövik till Östad båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Schaktarbete i slänt
Preliminär sluttid: 2023-02-24 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Schaktarbete i slänt
Källa: Trafikverket/Trafik24.se

Trafikinformation
Göteborg

Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
TrafikDirekt med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2023 © Trafik24.se