03:53 Göteborg -0.4 °C
Just nu pågår 42 vägarbeten.
Krokslätts
Vägarbete (4)
Krokslätts Parkgata vid Göteborgsvägen, i båda riktningar.
Ledningsarbeten. Körfält för högersväng från Krokslätts parkgata mot Göteborgsvägen är avstängt klockan 9-15. Högersväng är möjligt via kvarvarande körfält. Natten mellan 5 och 6 mars, klockan 00.30 - 05.20 går det inte att svänga in på Krokslätts parkagata från Göteborgsvägen/Flöjelbergsgatan. (4)
Preliminär sluttid: 2024-03-07 15:00
Mer info & Karta
Ledningsarbeten. Körfält för högersväng från Krokslätts parkgata mot Göteborgsvägen är avstängt klockan 9-15. Högersväng är möjligt via kvarvarande körfält. Natten mellan 5 och 6 mars, klockan 00.30 - 05.20 går det inte att svänga in på Krokslätts parkagata från Göteborgsvägen/Flöjelbergsgatan.
Göteborg
Munkedalsgatan
Vägarbete (4)
Munkedalsgatan mellan Toredalsgatan och Kultjegatan i Göteborg kommun
Mötesplatsen, kabelarbete. (4)
Preliminär sluttid: 2024-06-30 18:00
Mer info & Karta
Mötesplatsen, kabelarbete.
Mölndal
Vägarbete (4)
Åbybergsgatan i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Arbete med VA-ledningar. (4)
Preliminär sluttid: 2024-04-30 15:00
Mer info & Karta
Arbete med VA-ledningar.
1757
Vägarbete (4)
Väg 1757 Sandared V till Sandared båda riktningarna
Lednings/telearbete. Tillfälliga trafikljus (4)
Preliminär sluttid: 2024-03-15 16:00
Mer info & Karta
Lednings/telearbete. Tillfälliga trafikljus
2004
Fuxerna
Vägarbete (4)
Väg 2004 Fuxerna till Fuxerna k:a båda riktningarna
Ledningsarbete. Följ orange vägvisning (4)
Preliminär sluttid: 2024-04-30 16:00
Mer info & Karta
Ledningsarbete. Följ orange vägvisning
1890
Skakeltorp
Vägarbete (4)
Väg 1890 från Skakeltorp till Lena kyrka båda riktningarna
Byggnation av gång och cykelbana. Tillfälliga trafikljus. (4)
Preliminär sluttid: 2024-04-30 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av gång och cykelbana. Tillfälliga trafikljus.
Vägarbete (5)
Bifrostgatan vid Bifrostrondellen, i båda riktningar.
Ledningsarbeten och byggarbeten med nya fastigheter med in- och utfarter för byggtrafik. Ett körfält avstängt och trafiken styrs med tillfälliga trafikljus. Tänk på att inte blockera bussfilen i cirkulationen. (5)
Preliminär sluttid: 2024-05-30 17:00
Mer info & Karta
Ledningsarbeten och byggarbeten med nya fastigheter med in- och utfarter för byggtrafik. Ett körfält avstängt och trafiken styrs med tillfälliga trafikljus. Tänk på att inte blockera bussfilen i cirkulationen.
Ale
Fornminnesvägen
Vägarbete (5)
Fornminnesvägen i Ale kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Fornminnesvägen kommer stängas av för genomfart av motortrafik och det kommer börja i anslutning till Smedjebacken och sedan förflyttas söder ut tills man är färdig fredag vecka 27. (5)
Preliminär sluttid: 2024-07-05 15:00
Mer info & Karta
Fornminnesvägen kommer stängas av för genomfart av motortrafik och det kommer börja i anslutning till Smedjebacken och sedan förflyttas söder ut tills man är färdig fredag vecka 27.
E 6
Uddevalla - Stenungsund
Vägarbete (4)
E6 från Stenungsundsmotet (91) till Lyckornamotet (92) båda riktningarna
Återställning av E6 Stenungsund efter raset. Följ orange vägvisning. (4)
Preliminär sluttid: 2024-12-31 16:00
Mer info & Karta
Återställning av E6 Stenungsund efter raset. Följ orange vägvisning.
934
Josberg
Vägarbete (4)
Väg 934 från Josberg till Cirkulationsplats Fjärås båda riktningarna
Breddning av väg. (4)
Preliminär sluttid: 2024-04-26 16:00
Mer info & Karta
Breddning av väg.
Mölndal
Vägarbete (5)
Kärragatan i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Arbeten med ledningar, gång. och cykelväg samt ombyggnad av gatan. Avstängningen börjar mot Pepparedsleden och flyttas söderut längs Kärragatan. Mer information finns på molndal.se/abro. (5)
Preliminär sluttid: 2024-04-05 19:00
Mer info & Karta
Arbeten med ledningar, gång. och cykelväg samt ombyggnad av gatan. Avstängningen börjar mot Pepparedsleden och flyttas söderut längs Kärragatan. Mer information finns på molndal.se/abro.
Mölndal
Vägarbete (5)
Pepparedsleden i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Arbete med att anpassa körfält från Kärragatan samt ledningsarbeten. Ett körfält avstängt. Mer information finns på molndal.se/abro. (5)
Preliminär sluttid: 2024-04-05 17:30
Mer info & Karta
Arbete med att anpassa körfält från Kärragatan samt ledningsarbeten. Ett körfält avstängt. Mer information finns på molndal.se/abro.
Östra
Vägarbete (5)
Östra Lindomevägen vid Kungsbackavägen, i båda riktningar.
Bygge av cirkulationsplats i korsningen Östra Lindomevägen - Streteredsvägen för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet. Trafiken styrs med tillfälliga trafikljus eller flaggvakter. (5)
Preliminär sluttid: 2024-04-30 16:30
Mer info & Karta
Bygge av cirkulationsplats i korsningen Östra Lindomevägen - Streteredsvägen för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet. Trafiken styrs med tillfälliga trafikljus eller flaggvakter.
Ale
Skolvägen
Vägarbete (5)
Skolvägen i Ale kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Skolvägen stängs av, det finns en tillfällig väg upp till Skårdalsvägen. Arbetet kommer flytta på sig hela tiden, man startar vid Göteborgsvägen och går uppåt tills man når Skårdalsvägen. (5)
Preliminär sluttid: 2024-03-29 16:00
Mer info & Karta
Skolvägen stängs av, det finns en tillfällig väg upp till Skårdalsvägen. Arbetet kommer flytta på sig hela tiden, man startar vid Göteborgsvägen och går uppåt tills man når Skårdalsvägen.
Kungsbacka
Svangatan
Vägarbete (4)
Svangatan i Kungsbacka kommun i Hallands län, i båda riktningar.
På grund av Va-schakt kommer Svangatan är avstängd för genomfart. Välj annan väg. (4)
Preliminär sluttid: 2024-03-08 16:29
Mer info & Karta
På grund av Va-schakt kommer Svangatan är avstängd för genomfart. Välj annan väg.
Göteborg
Dag Hammarskjöldsleden
Vägarbete (4)
A Odhners Gata nära Dag Hammarskjöldsleden i Göteborg kommun
Arbete med vatten och avlopp (4)
Preliminär sluttid: 2024-05-31 18:00
Mer info & Karta
Arbete med vatten och avlopp
Göteborg
Hisingen / Oljevägen
Vägarbete (5)
Oljevägen mellan E6.21/E6.20 (Hisingsleden) och Tankgatan i Göteborg kommun
VA-schakt. Oljevägen. Följ orange vägvisning. (5)
Preliminär sluttid: 2024-06-28 18:00
Mer info & Karta
VA-schakt. Oljevägen. Följ orange vägvisning.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete (5)
E6.21 vid Eriksbergsmotet båda riktningarna
Trafik från Inlandsgatan får inte svänga vänster ut på Lundbyleden mot centrum. (5)
Preliminär sluttid: 2024-11-30 16:00
Mer info & Karta
Trafik från Inlandsgatan får inte svänga vänster ut på Lundbyleden mot centrum.
934
Josberg
Vägarbete (4)
Väg 934 från Josberg till Cirkulationsplats Fjärås båda riktningarna
Byggnation av gång- och cykelbana. Tillfälliga trafikljus. (4)
Preliminär sluttid: 2024-04-26 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av gång- och cykelbana. Tillfälliga trafikljus.
Ale
Danska
Vägarbete (5)
Danska vägen i Ale kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Danska vägen helt avstängd för genomfart, följ hänvisningspilar för alternativ väg. Gång & cykelbanan kommer vara öppen hela tiden som ligger intill Danska vägen. (5)
Preliminär sluttid: 2024-09-30 06:44
Mer info & Karta
Danska vägen helt avstängd för genomfart, följ hänvisningspilar för alternativ väg. Gång & cykelbanan kommer vara öppen hela tiden som ligger intill Danska vägen.
539.01
prästgård
Vägarbete (4)
Väg 539.01 Landvetters prästgård till Landvetter k:a båda riktningarna
Underhållsarbete. Följ orange vägvisning (4)
Preliminär sluttid: 2026-03-31 23:59
Mer info & Karta
Underhållsarbete. Följ orange vägvisning
Göteborg
Södra
Vägarbete (4)
Södra Sjöfarten mellan Operagatan och Norra Sjöfarten i Göteborg kommun
Södra sjöfarten avstängd mellan Operan och Hisingsbron. Trafiken dubbelriktas på Norra sjöfarten. (4)
Preliminär sluttid: 2024-11-30 16:00
Mer info & Karta
Södra sjöfarten avstängd mellan Operan och Hisingsbron. Trafiken dubbelriktas på Norra sjöfarten.
E20
Alingsåsleden
Vägarbete (5)
E6 påfart från E20 (Tpl Olskroksmotet) till E6 (Tpl Olskroksmotet) i Göteborg kommun
Avfarten mot E6 norrgående från E20. Kakeltunneln är avstängd. (5)
Preliminär sluttid: 2024-08-31 23:59
Mer info & Karta
Avfarten mot E6 norrgående från E20. Kakeltunneln är avstängd.
Mölndal
Mölndals
Vägarbete (5)
Mölndals bro i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro (5)
Preliminär sluttid: 2024-08-31 16:00
Mer info & Karta
Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete (5)
E6.21 vid Brunnsbomotet båda riktningarna
Påfarten från Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo är avstängd. (5)
Preliminär sluttid: 2024-05-31 16:00
Mer info & Karta
Påfarten från Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo är avstängd.
E 6
Tingstadstunneln
Vägarbete (4)
E6 från Lackarebäcksmotet (68) till Tingstadstunneln båda riktningarna
Mätning/provtagning Ett körfält är alltid öppet. Vid ramper kommer korta avstängningar att göras. (4)
Preliminär sluttid: 2024-11-01 16:00
Mer info & Karta
Mätning/provtagning Ett körfält är alltid öppet. Vid ramper kommer korta avstängningar att göras.
E 6
Kungälvsleden
Söderut
Vägarbete (4)
E6 från Gullbergsmotet (75) till Olskroksmotet (74) i riktning mot Malmö
Serviceficka vid trafikplats Olskroksmotet stängd (4)
Preliminär sluttid: 2024-05-31 16:00
Mer info & Karta
Serviceficka vid trafikplats Olskroksmotet stängd
Lundbyleden
Lundbytunneln
mot Torslanda
Vägarbete (4)
E6.21 från Eriksbergsmotet till Lundbytunneln Ö i riktning mot Bräckemotet
Begränsad fordonsbredd i vänster körfält (4)
Preliminär sluttid: 2024-08-05 16:00
Mer info & Karta
Begränsad fordonsbredd i vänster körfält
E 6
Kungälvsleden
Vägarbete (5)
E6 från Tingstadsmotet (77) till Olskroksmotet (74) båda riktningarna
Arbete i Tingstadstunneln. (5)
Preliminär sluttid: 2024-05-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete i Tingstadstunneln.
E45
Marieholmsleden
Vägarbete (5)
E6 av-/påfart från E45 (Tpl Gullbergsmotet) till E6 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
Arbete med Tingstadstunneln. (5)
Preliminär sluttid: 2024-05-31 16:00
Mer info & Karta
Arbete med Tingstadstunneln.
E 6
Tingstadstunneln
Vägarbete (4)
E6 vid Tingstadstunneln båda riktningarna
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln. (4)
Preliminär sluttid: 2024-05-06 05:00
Mer info & Karta
Begränsad framkomlighet på grund av renovering av Tingstadstunneln.
Göteborg
Lundbyleden
Vägarbete (4)
E6.21 Brunnsbomotet till Ringömotet
Renovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg. (4)
Preliminär sluttid: 2024-05-06 05:00
Mer info & Karta
Renovering Tingstadstunneln. Påfarten från Lundbyleden till Tingstadstunneln avstängd. Välj annan väg.
168
Marstrandsvägen
Vägarbete (4)
Väg 168 från Risby till Nordhem båda riktningarna
Byggnation av ny gång- och cykelbana. Tillfälliga trafikljus. (4)
Preliminär sluttid: 2024-05-01 16:00
Mer info & Karta
Byggnation av ny gång- och cykelbana. Tillfälliga trafikljus.
169
Tjörn
Vägarbete (4)
Väg 169 Kuballe till Aröd båda riktningarna
Kabelarbete i mark. Tillfälliga trafiksignaler. (4)
Preliminär sluttid: 2024-04-25 16:00
Mer info & Karta
Kabelarbete i mark. Tillfälliga trafiksignaler.
180
Alingsås - Borås
Vägarbete (4)
Väg 180 mellan Sandhult och Hedared, i riktning mot Brobacka.
Dikesrensning. Skyddsfordon finns på vägen. (4)
Preliminär sluttid: 2024-04-08 16:00
Mer info & Karta
Dikesrensning. Skyddsfordon finns på vägen.
527
Björketorps
Vägarbete (4)
Väg 527 från Björketorps kyrka till Bråtared båda riktningarna
Mätningsarbete. Arbetsfordon på vägbanan (4)
Preliminär sluttid: 2024-03-15 16:00
Mer info & Karta
Mätningsarbete. Arbetsfordon på vägbanan
554
Hindåsvägen
Vägarbete (4)
Väg 554 Varpholmen till Bollebygds k:a båda riktningarna
Lednings och telearbete. Tillfälliga trafikljus. (4)
Preliminär sluttid: 2024-03-20 16:00
Mer info & Karta
Lednings och telearbete. Tillfälliga trafikljus.
Göteborg
Minelundsvägen
Vägarbete (4)
Väg 565 Minelundsvägen till Swedenborgsplatsen båda riktningarna
Rivning av gammal byggnad på Generatorsgatan (4)
Preliminär sluttid: 2024-04-14 18:00
Mer info & Karta
Rivning av gammal byggnad på Generatorsgatan
900
Frillesås
Vägarbete (5)
Väg 900 Cpl Frillesås till Frillesås strand båda riktningarna
Vatten- och avloppsarbete vid cirkulationsplatsen vilket påverkar trafiken i alla riktningar, även på väg 845 (Göteborgsvägen). Trafiken regleras med tillfällig trafiksignal. Stundtals kan det förekomma långa köer. (5)
Preliminär sluttid: 2024-03-31 16:00
Mer info & Karta
Vatten- och avloppsarbete vid cirkulationsplatsen vilket påverkar trafiken i alla riktningar, även på väg 845 (Göteborgsvägen). Trafiken regleras med tillfällig trafiksignal. Stundtals kan det förekomma långa köer.
940
Onsalavägen
Vägarbete (4)
Väg 940 från Trafikplats Kungsbacka S (59) till Cirkulationsplats Onsala båda riktningarna
Trafikskada. Arbetsfordon på vägbanan. Regleras med vakt. (4)
Preliminär sluttid: 2024-05-31 16:00
Mer info & Karta
Trafikskada. Arbetsfordon på vägbanan. Regleras med vakt.
1940
Svartåliden
Vägarbete (5)
Väg 1940 från Svartåliden till Högshall båda riktningarna
Vägen avstängd på grund av vägskada. (5)
Preliminär sluttid: 2024-12-31 16:00
Mer info & Karta
Vägen avstängd på grund av vägskada.
1978
Vägarbete (4)
Väg 1978 från Cirkulationsplats S Skepplandamotet till Fors båda riktningarna
Arbete med skydd av schakt utanför väg. (4)
Preliminär sluttid: 2025-08-31 23:59
Mer info & Karta
Arbete med skydd av schakt utanför väg.
Källa: Trafikverket/Trafik24.se

Trafikinformation
Göteborg
Dygnet runt

I samarbete med Trafikradion och Trafikverket uppdaterar vi trafikinformationen varje minut, dygnet runt.
trafikradion med olyckor, viltvarningar och andra incidenter samt vägarbeten.
Trafikinformation för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar/Öland, Halland mfl områden.
Du kan även välja att få trafikinformation enbart över någon av Europavägarna E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45 och E65.
Dessutom hittar du drygt 500 webkameror upplagt efter våra vägar uppdaterat varje minut.
2006 - 2024 © Trafikradion